3 chương trình đào tạo mới của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật có gì?

20:09 - 15/05/2024

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức ra mắt 3 chương trình đào tạo mới gồm 1 chương trình thạc sĩ và 2 chương trình bậc đại học.

chương trình đào tạo

Sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: SIS

Ngày 15/5, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường và ra mắt chương trình đào tạo mới gồm 1 chương trình thạc sĩ và 2 chương trình bậc đại học.

Cụ thể, chương trình thạc sĩ Công nghiệp văn hóa sáng tạo là chương trình thạc sĩ đầu tiên về công nghiệp văn hóa sáng tạo ở Việt Nam, hướng đến việc đào tạo kiến thức liên ngành toàn diện, với các trụ cột kiến thức về sáng tạo, văn hoá, chính sách, bản quyền, công nghệ, truyền thông, quản trị kinh doanh…

Cùng với đó là kỹ năng ứng dụng kiến thức vào việc phát triển các mô hình kinh doanh, khởi nghiệp; xây dựng, thực hiện, đánh giá dự án, chương trình phát triển; huy động được sự tham gia của nhiều bên liên quan, phối hợp nguồn lực trong hoạt động thực tiễn của các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo.

Tiếp đó, chương trình đào tạo Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan là chương trình đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng với cách tiếp cận liên ngành Nghệ thuật - Công nghệ - Văn hóa xã hội. 

Chương trình hướng tới cung cấp nguồn nhân lực có tư duy sáng tạo, tiếp cận liên ngành, năng lực công nghệ và trách nhiệm xã hội đối với quản lý, hoạt động thiết kế xây dựng. Đặc biệt, sau 5 năm đào tạo, người học được cấp bằng kiến trúc sư chuyên về Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan.

Chương trình cử nhân Nghệ thuật thị giác gồm 2 chuyên ngành là Nhiếp ảnh nghệ thuật và Nghệ thuật tạo hình đương đại sẽ truyền đạt kiến thức cốt lõi, từ lý thuyết đến thực hành; đề cao tính sáng tạo, tư duy liên ngành. 

Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được thực hiện hệ thống các dự án tích hợp và thực hành tại xưởng của nghệ sĩ; tham gia dự án nghệ thuật và sự kiện sáng tạo. 

Sinh viên không chỉ thực hành nghề nghiệp đơn thuần mà còn là những nghệ sĩ có khả năng đánh giá, phân tích ngôn ngữ nghệ thuật mới nảy sinh trong hệ sinh thái nghệ thuật đương đại, có khả năng giám tuyển, phê bình, đánh giá về nghệ thuật thông qua các dự án và bài học cụ thể.

Ngày 24/4/2024, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức ra mắt. Định hướng thời gian tới, trường sẽ trở thành cơ sở đào tạo có uy tín và chất lượng về khoa học liên ngành, nghệ thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội, được xếp hạng cao ở khu vực và thế giới.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/3-chuong-trinh-dao-tao-moi-cua-truong-khoa-hoc-lien-nganh-va-nghe-thuat-co-gi-179240515191558889.htm