Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

Tin ngắn

Xử lý nghiêm trường hợp ép mua bảo hiểm khi vay vốn

Tin ngắn - 29/11/2022

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các nhà băng rà soát toàn hệ thống, xử lý nghiêm những trường hợp ép khách mua bảo hiểm khi cấp tín dụng.

Thực hiện: Huy Hải

Theo dõi trên