Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

Tin ngắn

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tích cực cho vay sản xuất kinh doanh

Tin ngắn - 24/11/2022

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức cân đối nguồn vốn, tích cực giải ngân tín dụng vào sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên.

Thực hiện: TS

Theo dõi trên