Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

Hà Nội thực hiện rà soát, tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Hà Nội thực hiện rà soát, tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Ngày 29/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc thực hiện rà soát, lập danh sách, hồ sơ và tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.